Ποιος γιορτάζει σήμερα; Πολύ σπάνιο το όνομα...

Ποιος γιορτάζει σήμερα; Πολύ σπάνιο το όνομα...

Ποιος γιορτάζει σήμερα; Αν κρίνουμε απ' το όνομα και το πόσο σπάνιο είναι, μάλλον κανένας...