Νέο λογισμικό που τριπλασιάζει την ταχύτητα του ίντερνετ

Νέο λογισμικό που τριπλασιάζει την ταχύτητα του ίντερνετ

Ο λόγος για το νέο και πολλά υποσχόμενο λογισμικό «Remy».

Είναι ένα σύστημα machine-learning, οπού ο χρήστης μπορεί να καθορίσει ένα πλαίσιο χαρακτηριστικών του δικτύου και στη συνέχεια αναλαμβάνει ένας «έξυπνος» αλγόριθμος ο οποίος επικεντρώνετε σ τις αναλύσεις του συστήματος σε περιπτώσεις όπου μικρές μεταβολές στις συνθήκες του δικτύου έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες αλλαγές στην απόδοση.Παράλληλα δαπανά λιγότερο χρόνο σε περιπτώσεις όπου η «συμπεριφορά» του δικτύου είναι πιο προβλέψιμη. Επίσης είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται ενδείξεις συμφόρησης στο δίκτυο που οι άνθρωποι- μηχανικοί λογισμικού δεν μπορούν να διακρίνουν.

Σε εξομοιώσεις που έγιναν, οι αλγόριθμοι του συστήματος Remy αποδείχτηκαν κατά πολύ ανώτεροι των αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί από ανθρώπους, κάτι που συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες δικτύου. Οι επιδόσεις εκτιμάται πως βελτιώνονται κατά δύο με τρεις φορές σε σχέση με τα σημερινά συστήματα.