Στην ανάδειξη του πεζοπορικού τουρισμού προχωρά ο δήμος Χανίων

Στην ανάδειξη του πεζοπορικού τουρισμού προχωρά ο δήμος Χανίων

Στην αποτύπωση και καταγραφή των πεζοπορικών διαδρομών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του δήμου προχωρά η δημοτική αρχή των Χανίων.

Στόχος της προσπάθειας που ανατέθηκε σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως αναφέρει και η σχετική απόφαση.

Οι πεζοπορικές διαδρομές για τις οποίες θα πρέπει να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και να τεθούν οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη ενός δικτύου φυσιολατρικών και πεζοπορικών διαδρομών είναι οι παρακάτω:

 • Γουβερνέτο - Σταυρός
  (Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου).
 • Ψυχρό Πηγάδι - Χαλασέ
  (Δημοτική Ενότητα Κεραμειών).
 • Κάμποι-Καταφύγιο Βόλικα - Μηλέ
  (Δημοτική Ενότητα Κεραμειών.
 • Θέρισο- Αλιάκες - Μονοσκαφίδι
  (Δημοτική Ενότητα Θερίσου).
 • Φαράγγι Δικτάμου
  (Δημοτική Ενότητα Κεραμειών).
 • Φαράγγι Αγ. Γεωργίου (Κυκλάμινου)
  (Δημοτική Ενότητα Κεραμειών).
 • Βαρύπετρο - Κάστελλος - Φαράγγι Θερίσου
  (Δημοτική Ενότητα Θερίσου).

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προχωρήσει στην αποτύπωση μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου πεζοπορικού τουρισμού, στην  παραγωγή ψηφιακών αρχείων μετά από λεπτομερή καταγραφή του ολοκληρωμένου δικτύου πεζοπορικού τουρισμού κατόπιν επίσκεψης και πεζοπορίας των μονοπατιών.

Στα ψηφιακά αρχεία θα σημειώνονται όλα τα τεχνικά στοιχεία και για κάθε διαδρομή θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες που θα τη περιγράφουν αναλυτικά  με στοιχεία όπως αρίθμηση και ονομασία διαδρομής, τύπος μονοπατιού κατηγορία μονοπατιού (αναψυχής, εκπαιδευτικό-θεματικό-αθλητικό ), συνολικό μήκος και πλάτος βαθμός δυσκολίας (εύκολο, μέτριο,δύσκολο), μέσος  χρόνος πεζοπορίας, υψομετρική διαφορά - κλίσεις.

Ακόμα θα πρέπει να καταγραφούν σημεία ενδιαφέροντος (αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά), περιβαλλοντικές πληροφορίες (γεωλογία, τοπογραφία, εδαφος, υδρολογία, κλίμα, βλάστηση, χλωρίδα πανίδα). Συντεταγμένες εισόδου και εξόδου, προσβασιμότητα. κατάλληλη περίοδος επίσκεψης, υφιστάμενες υποδομές, ασφάλεια  και ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό για κάθε διαδρομή με κατ' ελάχιστο 20 ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από τα σημαντικότερα σημεία κάθε διαδρομής. Ακόμα θα πρέπει να υπάρχει  για κάθε διαδρομή περιγραφή παρεμβάσεων ανάδειξης-αποκατάστασης, περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών για την αξιοποίηση - ανάδειξη - αποκατάσταση - δημιουργία του δικτύου πεζοπορικού τουρισμού.