Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 88 ΣΔΙ (pics)

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 88 ΣΔΙ (pics)
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Φωτογραφίες:

Κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ».

Εξετάσθηκαν τα υφιστάμενα Σχέδια Ετοιμότητας και Επιχειρήσεων του Σχηματισμού και πραγματοποιήθηκε άσκηση με κύρια ενέργεια την εξάλειψη αεροπρογεφυρώματος από Συγκρότημα Μηχανοκινήτου Λόχου Πεζικού.