Τοποθετήσεις Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου...

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου τοποθετήθηκαν - μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

* ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Ιωάννης, από Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στον Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Προϊστάμενος.
* ΒΑΝΤΖΟΣ Νικόλαος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΚΡΟΚΟΣ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΚΟΥΚΙΟΣ Τρύφωνας, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ανδρέας, στη Διεύθυνση Τροχαίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος, από Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως Διευθυντής.
* ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Παρασκευάς, από Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ως αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
* ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟΣ Εμμανουήλ, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Α΄ Υποδιευθυντής.
* ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΜΠΑΛΗΣ Δημήτριος, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής.
* ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ Ευθύμιος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΓΙΩΤΗΣ Θεοχάρης, στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, από Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
* ΣΙΑΜΟΣ Ιωάννης, από Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
* ΝΤΟΚΟΜΕΣ Γεώργιος, από Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας στην Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας, ως Διευθυντής.
* ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ Νικόλαος, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί.
* ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Β΄ Υποδιευθυντής.
* ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ Στέφανος, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής/Υ.Α.Τ. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Βασίλειος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου στην Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνης, ως Διευθυντής, διακοπτομένης προσωρινής μετακίνησής του ιδία υπηρεσία.
* ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Χρήστος, από Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, ως Διευθυντής.
* ΔΡΙΒΙΛΑΣ Δημήτριος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ Γεώργιος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΜΑΤΣΙΚΑΣ Αθανάσιος, από Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
* ΧΟΝΔΡΟΣ Βάιος, από Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
* ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΛΑΣΚΑΡΗΣ Αναστάσιος, στη Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ιωσήφ, στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, και κατ’ απόσπαση στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
* ΡΑΝΤΖΟΥ Πόπη, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής.
* ΛΟΥΠΕΙΔΗΣ Εμμανουήλ, από Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
* ΒΕΝΕΤΗΣ Ευάγγελος, από Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής στην Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας, ως Διευθυντής.
* ΚΑΣΚΑΝΗΣ Απόστολος, από Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
* ΣΟΦΙΟΣ Δημήτριος, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Γ΄ Υποδιευθυντής.
* ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Αριστείδης, από Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής/Υ.ΜΕ.Τ., ως Διευθυντής.
* ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Παναγιώτης, από Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
* ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Χρήστος, από Γ΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στην Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, ως Διευθυντής.
* ΤΖΟΪΤΗΣ Αλκιβιάδης, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΝΙΤΣΑΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ Αριστείδης, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ Κωνσταντίνος, από Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Α΄ Βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
* ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ανδρέας, στη Διεύθυνση Διαβατηρίων/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΣΑΚΕΤΟΣ Ευθύμιος, στη Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ηλίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Γεώργιος, από Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης στην Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης, ως Διευθυντής.
* ΟΦΕΙΔΗΣ Συμεών, από Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, ως Διευθυντής.
* ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής όπου υπηρετεί.
* ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σοφιανός, από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ως Διευθυντής.
* ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, από Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής/Υ.Δ.Ε. διακοπτομένης αποσπάσεώς του στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
* ΜΑΡΚΟΥ Νικόλαος, από Γ.Δ.Α.Ε./Υ.Π.Ε. στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
* ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Αναπληρωτής Διευθυντής.
* ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΔΕΝΕΚΟΣ Αλέξανδρος, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, από Β΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Βορειανατολικής Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, ως Διευθυντής.
* ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ Ιωακείμ, από Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, ως Διευθυντής.
* ΒΡΕΝΤΖΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ Θουκυδίδης, από Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Β΄ Βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
* ΜΙΑΡΗΣ Βασίλειος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* ΚΟΝΤΕΛΑΣ Κωνσταντίνος, από Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Ελλήνων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
* ΠΑΖΑΡΛΗΣ Αθηναγόρας, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* (ΥΓ) ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ Ηρακλής, στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* (ΥΓ) ΚΑΤΣΙΠΕΡΗΣ Νικόλαος, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
* (ΥΓ) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Στέφανος, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου υπηρετεί.
* (ΥΓ) ΒΥΝΑΚΟΣ Γεώργιος, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου υπηρετεί.
* (Ε.Κ.) ΜΠΙΖΑΚΗΣ Νικόλαος, στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος όπου υπηρετεί.