"Υπερδιευθυντές" στα σχολεία

Καθήκοντα αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού...

Καθήκοντα αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού και αυξημένες διοικητικές αρμοδιότητες θα έχουν εφεξής οι διευθυντές των σχολείων, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Οι διευθυντές, που θα επιλέγονται με βάση τα προσόντα τους και όχι με κύριο γνώμονα την προϋπηρεσία, θα μπορούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να επιβάλλουν ακόμη και χρηματικές ποινές στους καθηγητές για πειθαρχικά παραπτώματα.

Επίσης θα έχουν την ευθύνη εκπόνησης προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Οι νέοι ''υπερδιευθυντές'' θα αναλάβουν τα αυξημένα τους καθήκοντα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο του 2011.