ΙΚΑ - On line ενημέρωση για τη σύνταξη

Με ένα κλικ στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ μπορεί ο ασφαλισμένος να ενημερωθεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού...

Με ένα κλικ στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ μπορεί ο ασφαλισμένος να ενημερωθεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος αλλά και για το ύψος του ποσού της σύνταξης που θα πάρει.

Ο χρήστης υποχρεούται να εισάγει την ακριβή ημερομηνία γέννησης, να επιλέξει από τη λίστα τιμών (στο πεδίο Ημέρες Ασφάλισης) τις ημέρες ασφάλισης, με τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί και να καταχωρήσει το έτος μέσα στο οποίο έχουν συμπληρωθεί αυτές οι ημέρες, ή το έτος που πρόκειται να συμπληρωθούν.

Με πράσινο χρώμα εμφανίζεται η πληροφορία στην περίπτωση που το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει ήδη θεμελιωθεί και με κίτρινο η πλησιέστερη στο όριο ηλικίας διάταξη που θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει όλες τις συνταξιοδοτικές διατάξεις, που αφορούν σε γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, για όλες τις κατηγορίες σύνταξης.

Ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται οι διατάξεις που διέπουν το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέρχονται από τα ενταχθέντα ταμεία.