Κρατική ενίσχυση στους δήμους

Απόφαση για την τακτική κρατική επιχορήγηση όλων των δήμων της χώρας...

Απόφαση για την τακτική κρατική επιχορήγηση όλων των δήμων της χώρας υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γιώργος Ντόλιος.

Το ποσό για το μήνα Μάρτιο ανέρχεται σε 167.375.285 ευρώ, που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και, κατά προτεραιότητα, για τη μισθοδοσία του προσωπικού των δήμων.