Η επαγγελματική κινητικότητα καταπολεμά την ανεργία

Η επαγγελματική κινητικότητα φαίνεται να είναι η λύση που θα συμβάλλει όχι μόνο στην μείωση της ανεργίας...

Η επαγγελματική κινητικότητα φαίνεται να είναι η λύση που θα συμβάλλει όχι μόνο στην μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχολησιμότητας, αλλά και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς και στην αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, σύμφωνα και με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού http://( http://www.ekep.gr/library/ekdoseis/odigoi/odigos_ekpaideutikis_epaggelmatikis_kinitikotitas.pdf).

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία(άρθρο στο Βήμα, Μάρτιος 2011): «Η ανεργία κυμαίνεται σήμερα στο 13,9% και ο αριθμός των ανέργων κοντά στις 700.000. Τα επόμενα χρόνια, μέσω της αγοράς εργασίας, εκτιμάται ότι θα μετακινηθούν περίπου 450.000 εργαζόμενοι- το 10% του εργατικού δυναμικού- από το Δημόσιο, τις δημοτικές εταιρίες, τους κλάδους της κατοικίας και των κατασκευών και τις υπηρεσίες (π.χ. εμπόριο αυτοκινήτων), σε κλάδους όπως η ενημέρωση και η επικοινωνία, η υγεία, αλλά και σε εξωστρεφείς κλάδους, όπως οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και ο τουρισμός για να μη μείνουν άνεργοι.»

Επαγγελματική κινητικότητα σημαίνει επαγγελματική κατάρτιση

Σε κάθε περίπτωση όμως, η επαγγελματική κινητικότητα προϋποθέτει πάνω απ΄ όλα την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να προσαρμόζονται στα νέα εργασιακά περιβάλλοντα και να είναι αποτελεσματικοί στα νέα τους καθήκοντα. Επομένως, η επαγγελματική κινητικότητα και άρα η απασχολησιμότητα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση. Οι εργαζόμενοι που έχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης των προσόντων τους, μπορούν να αλλάζουν ευκολότερα επάγγελμα είτε επειδή το επιθυμούν, είτε επειδή οι αλλαγές και οι μεταβολές στον εργασιακό τους χώρο το επιβάλλουν.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που παράγει και ανταποκρινόμενο στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για επαγγελματική κινητικότητα, σχεδίασε μια νέα κατεύθυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης(e-learning). Στη νέα αυτή κατεύθυνση, περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι δεξιότητες αλλά και τα θεματικά πεδία που συνδέονται με τους αναδυόμενους κλάδους που αναμένεται να απορροφήσουν στο μέλλον μεγάλο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού, όπως προγράμματα: Διαχείρισης της Αλλαγής, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills), Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, Ανάπτυξης Βασικών Ικανοτήτων (Key Skills) για τις Επαγγελματικές Απαιτήσεις στη Σύγχρονη Ευρώπη κ.α.

Οφέλη προγραμμάτων κατάρτισης

Η επαγγελματική κατάρτιση μέσω των παραπάνω προγραμμάτων E-learning, τα οποία συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική κινητικότητα αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον εργαζόμενο, αφού στοχεύει:
• στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ταξινόμησης Προσόντων (http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_en.pdf).
• στην επικαιροποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
• στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του σχετικά με τη διαχείριση αλλαγών και την ανταπόκρισή του στις νέες προκλήσεις.
• στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ικανότητες που εξασφαλίζουν την απασχολησιμότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Πληροφορίες για την επαγγελματική κινητικότητα & τα προγράμματα:
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνα Γραμματείας: 210 36 89 354 και 210 36 89 381

πηγή: newscode.gr