Στη Ρωσία θα κατασκευαστούν το 2013 νέα ραντάρ

Στη Ρωσία θα κατασκευαστούν το 2013 νέα ραντάρ

Το 2013 θα αρχίσει στη Ρωσία η κατασκευή αρκετών σταθμών ραδιοεντοπισμού νέας γενεάς.

Στην αρχή του έτους θα ενταχθεί στη μάχιμη δράση άλλο ένα ραντάρ νέας γενεάς Voronezh, που κατασκευάστηκε με τεχνολογίες υψηλής λειτουργικής ετοιμότητας. Στην Περιφέρεια του Ιρκούτσκ θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του ραντάρ Voronezh-Μ. Παρόμοιοι σταθμοί ραδιοηλεκτρονικού εντοπισμού θα κατασκευαστούν εντός έτους σε σειρά άλλων περιοχών της Ρωσίας. Η δημιουργία δικτύου νέων ραντάρ θα διασφαλίσει τον πλήρη ραδιοηλεκτρονικό έλεγχο όλων των στρατηγικών πιθανών πυραυλικών στόχων στο έδαφος της Ρωσίας και τους απαραίτητους χρονικούς δείκτες προειδοποίησης για πυραυλική-πυρηνική επίθεση.