Το μάτι...των Μασόνων σε στήλη Αλεξάνδρου στη Ρωσία

Το μάτι...των Μασόνων σε στήλη Αλεξάνδρου στη Ρωσία

Απεικόνιση της Στήλης του Αλεξάνδρου στη πλατεία του Παλατιού της Ρωσίας. Το Eye of Providence (ο πανεπόπτης οφθαλμός των illuminati) , κλασικά είναι πρωταγωνιστής και πάλι.

Να θυμηθούμε τι εστί η στήλη/ αψίδα τούτη. Οι τρεις πλευρές είναι διακοσμημένες με ανάγλυφα που χαρακτηρίζουν αλληγορικά στοιχεία της Σοφίας , Αφθονίας Δικαιοσύνης , Ελέους, Ειρήνης και της Νίκης.  

Σοφίας ναι, θα μπορούσε να πει κανείς πως οι Μασόνοι έχουν μια δική τους σοφία. Αφθονίας, ναι.