Ρήξη Χριστόφια-Βουλής για νατοϊκό πρόγραμμα

Η σημερινή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υποβολή αίτησης ένταξης...

Η σημερινή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υποβολή αίτησης ένταξης στο "Συνεταιρισμό για την Ειρήνη" συνιστά πράξη που "παραβιάζει το Σύνταγμα και τη Διάκριση των εξουσιών, η οποία αποτελεί βασική του Αρχή", δήλωσε ο κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου και ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος Χριστόφιας θα ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας επί της συγκεκριμένης απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η απόφαση συνιστά ευθεία ρήξη της αντιπολίτευσης, αλλά και του ΔΗΚΟ που μετέχει στην κυβέρνηση, με τον Κύπριο πρόεδρο.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με 32 ψήφους υπέρ,17 εναντίον και μια αποχή: Υπέρ τάχθηκαν οι παρόντες βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ και του ΕΥΡΩΚΟ και εναντίον οι βουλευτές του ΑΚΕΛ, ενώ ο βουλευτής των Οικολόγων απείχε.

Σύμφωνα με την απόφαση, η συμμετοχή της Κύπρου στο "Συνεταιρισμό για την Ειρήνη" "θα ενισχύσει τόσο το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς, όσο και την κρατική της υπόσταση και παράλληλα θα διευρύνει τις δυνατότητές της για ενεργότερη συμμετοχή σε όλους τους πυλώνες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Τα κόμματα που τάχθηκαν υπέρ επικαλέστηκαν άρθρο του Συντάγματος, με βάση το οποίο η Βουλή έχει εξουσία να αποφασίζει για θέματα που αφορούν στη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους μετέχουν τόσο η Ελλάδα, όσο και η Τουρκία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε γραπτή δήλωση του αναφέρει ότι "Συνεταιρισμός για την Ειρήνη" δεν είναι διεθνής οργανισμός, ούτε και συνθήκη συμμαχίας, ώστε η Βουλή των Αντιπροσώπων να επικαλείται το Άρθρο 50.1.Α του Συντάγματος. Ο "Συνεταιρισμός για την Ειρήνη" είναι πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την ίδια την πράξη εξαγγελίας του".

Στην κυβερνητική δήλωση τονίζεται ότι η δέσμευση του κ. Χριστόφια προς το λαό, ο οποίος με την ψήφο του τον εξέλεξε στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ότι θα αγωνιστεί για μια Κύπρο αποστρατιωτικοποιημένη, που θα προκύψει μέσα από τη δίκαιη, υπό τις περιστάσεις, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού.