"Καταστροφική" για την Κύπρο εφαρμογή του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), δικηγόροι και λογιστές θεωρούν καταστροφή για την Κύπρο την πιθανή εφαρμογή του..

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), δικηγόροι και λογιστές θεωρούν καταστροφή για την Κύπρο την πιθανή εφαρμογή του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας που προωθούν Γαλλία και Γερμανία. Με το σύμφωνο υποστηρίζεται καθολική αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 67, κατάργηση της Ατα και δημιουργία ευρωπαϊκού εταιρικού φορολογικού συντελεστή ύψους 17%.

Η Κύπρος προσφέρει εταιρικό φόρο μόλις 10% και με άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα προσελκύει χιλιάδες εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων. Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Μάνθος Μαυρομμάτης, εισηγείται η Κύπρος να ενημερώσει τη Γαλλία και τη Γερμανία ότι προσελκύει εταιρείες από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τρίτες χώρες, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τα ευρωπαϊκά έσοδα. Πιστεύει ακόμη ότι η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές σε εταιρικούς φόρους.

Δικηγόροι και λογιστές υποστηρίζουν ότι η επιβολή αυξημένου κοινού ευρωπαϊκού συντελεστή θα επιβραδύνει την κυπριακή οικονομία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ρικ, ο πρόεδρος Χριστόφιας έχει ήδη εκφράσει ανησυχίες στις ηγεσίες των επιχειρηματιών.