Εγκρίθηκε πρωτόκολλο των υπουργείων Άμυνας Βουλγαρίας-Σερβίας

Εγκρίθηκε πρωτόκολλο των υπουργείων Άμυνας Βουλγαρίας-Σερβίας

Το υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή του διμερούς πρωτοκόλλου μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της Βουλγαρίας και της Σερβίας, σχετικά με τα μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, ως συμπληρωματικό του εγγράφου της Βιέννης του 2011.

Αυτό ανακοινώθηκε από την Κυβερνητική Υπηρεσία Πληροφοριών. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με τη Δημοκρατία της Σερβίας και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Η συνεργασία αυτή δείχνει τη διαφάνεια στην ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων και συμβάλει στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των στρατών των δύο χωρών.