Το ΝΑΤΟ όρισε τρεις βασικές αρχές για τυχόν επέμβαση στη Λιβύη

Το ΝΑΤΟ καθόρισε τις τρεις θεμελιώδεις αρχές, στις οποίες θα βασιστεί μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση...

Το ΝΑΤΟ καθόρισε τις τρεις θεμελιώδεις αρχές, στις οποίες θα βασιστεί μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες.

Αυτές είναι η «προφανής ανάγκη» για επέμβαση, η «σαφής νομική βάση» και η «σταθερή τοπική υποστήριξη».

Ως «σαφής νομική βάση» εννοείται η ρητή υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών σε μια τέτοια απόφαση.

Ως «σταθερή τοπική υποστήριξη» οι διπλωμάτες θεωρούν τη ρητή στήριξη της πλειοψηφίας των χωρών και των οργανώσεων της περιοχής.

Η ηγεσία του ΝΑΤΟ ήδη επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια επέμβασης στη Λιβύη, τα οποία θα συζητήσουν οι υπουργοί Άμυνας των χωρών-μελών της συμμαχίας.