Ευρωπαϊκή Σύνοδος για την πυρηνική ασφάλεια

Μετά τις εκρήξεις στους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Ιαπωνίας ο αρμόδιος για την ενέργεια επίτροπος Γκύντερ Έττινγκερ θα συγκαλέσει μια...

Μετά τις εκρήξεις στους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Ιαπωνίας ο αρμόδιος για την ενέργεια επίτροπος Γκύντερ Έττινγκερ θα συγκαλέσει μια διάσκεψη των ευρωπαϊκών αρχών για την πυρηνική ασφάλεια στις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Στη διάσκεψη θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που προέρχονται τόσο από την πώληση της πυρηνικής ενέργειας, όσο και από την κεντρική διαχείριση του συστήματος.


Βασικό θέμα της συζήτησης θα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών για το ατύχημα στην Ιαπωνία, αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων του ατυχήματος. Επιπλέον στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «θα εξεταστεί η λήψη προληπτικών μέτρων, αν αυτά κριθούν αναγκαία».