Επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Λιβύη

Για την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της Λιβύης κρίσης και της σύγκλησης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα...

Για την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της Λιβύης κρίσης και της σύγκλησης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα συμφώνησε η Ομάδα των Οκτώ που συνεδρίασε σήμερα στο Παρίσι.


Ο Ουίλιαμ Χέιγκ δήλωσε στους δημοσιογράφους: "Υπάρχει η κοινή βούληση για περαιτέρω συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Συμφωνήσαμε σαφώς στο πλαίσιο της Ομάδας των 8 ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω μέτρα, μία ανάγκη επείγουσας ανταπόκρισης".