ΟΗΕ: Όλα έτοιμα για τη λήψη "όλων των απαραίτητων μέτρων" εναντίον της Λιβύης

Το Συμβούλιο Ασφαλείας διέκοψε τη συνεδρίασή του με θέμα τη λήψη "όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να ....

Το Συμβούλιο Ασφαλείας διέκοψε τη συνεδρίασή του με θέμα τη λήψη "όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να επιβληθεί" η απαγόρευση πτήσεων πάνω από τη Λιβύη, με σκοπό να προστατευτούν οι πολίτες.


Την Τετάρτη θα συνεχιστεί η συζήτηση, πάνω στο προσχέδιο που καλείται το Συμβούλιο να "αποφασίζει να εγκρίνει την απαγόρευση όλων των πτήσεων στον εναέριο χώρο (της Λιβύης) προκειμένου να προστατευτούν οι πολίτες". Αναθέτει μάλιστα στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να "λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα" για την επιβολή της ζώνης αυτής.