Το Συμβούλιο της Ευρώπης ζητά μέτρα κατά της εμπορίας ανθρώπων

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ζητά μέτρα κατά της εμπορίας ανθρώπων

Τον κώδωνα του κινδύνου για την εμπορία ανθρώπων, για εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλά και για εμπορία οργάνων, κρούει η ετήσια έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων εναντίον της Εμπορίας Ανθρώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRETA).

H GRETA αναφέρεται στην έκταση του φαινομένου και καλεί τις κυβερνήσεις των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, να θεσμοθετήσουν μέτρα κατά της ατιμωρησίας των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των θυμάτων.

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά της εμπορίας ανθρώπων συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών , πρέπει να υπόκεινται σε ενδελεχή ανεξάρτητη αξιολόγηση για να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες, καταλήγει η GRETA.