"Κόκκινα" δάνεια και στην Αλβανία

Ο ιός των «κόκκινων» δανείων, φαίνεται πως μεταδίδεται από την Ελλάδα...

Ο ιός των «κόκκινων» δανείων, φαίνεται πως μεταδίδεται από την Ελλάδα στη γειτονική Αλβανία.

Τα επισφαλή δάνεια στη γείτονα σημείωσαν αύξηση και έφθασαν στο 14,5%, σύμφωνα με την Ένωση Τραπεζών. Η αύξηση αυτή οδηγεί τις τράπεζες στην εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων δανειοδότησης με αποτέλεσμα να μειωθούν τα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με τους οικονομολόγους.