Ιταλία: Το 50% των συντάξεων δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ

H ετήσια έκθεση του μεγαλύτερου ιταλικού ασφαλιστικού ταμείου, «Inps», αναφέρει ότι πάνω από το 50% των συντάξεων που χορηγούνται...

H ετήσια έκθεση του μεγαλύτερου ιταλικού ασφαλιστικού ταμείου, «Inps», αναφέρει ότι πάνω από το 50% των συντάξεων που χορηγούνται κάθε μήνα στους Ιταλούς δεν ξεπερνούν τα πεντακόσια ευρώ.

Σε σύνολο 16.042.000 συντάξεων, εκείνες που δεν υπερβαίνουν τα πεντακόσια ευρώ, αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,2%. Ειδικότερα για τις γυναίκες σημειώνεται αύξηση του ποσοστού των συντάξεων κάτω από 500 ευρώ στο 61%.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με σχολιαστές, ότι πάνω από οκτώ εκατομμύρια συνταξιούχοι, πρέπει να ζουν με δεκαέξι ευρώ την ημέρα.

Πηγή:newscode.gr