Η ιστορία της Ευρώπης

Από την ΕΚΑΧ έως το BREXIT - To Newsbomb.gr ξεδιπλώνει το timeline των γεγονότων

9 Μαΐου 1950

Παρουσιάζεται το σχέδιο του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν για την ανάθεση διαχείρισης της γαλλογερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα σε μια κοινή υπερεθνική Ανώτατη Αρχή. Ο εμπειρογνώμονας της γαλλικής κυβέρνησης Ζαν Μονέ συνέλαβε και εκπόνησε το εν λόγω σχέδιο...

Jean Monnet
Jean Monnet
Robert Schuman
Robert Schuman

18 Απριλίου 1951

Έξι κράτη (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία) ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των Schuman και Monnet και υπογράφουν στο Παρίσι τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)

Ίδρυση της ΕΟΚ

25 Μαρτίου 1957

Ίδρυση της ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) και της ΕΚΑΕ – EURATOM (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας). Σκοπός της ΕΟΚ ήταν η δημιουργία μιας κοινής αγοράς (μέσω της τελωνειακής ένωσης και του κοινού εξωτερικού δασμολογίου εντός 10 ετών), με κατάργηση εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, προσώπων και υπηρεσιών. 

Απαραίτητο συμπλήρωμα η ανάπτυξη κοινών πολιτικών (Κοινή Αγροτική Πολιτική, εμπορική πολιτική, ανταγωνισμός, μεταφορές)

1960

Υπογράφεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) από επτά χώρες: Αυστρία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σουηδία. Αργότερα έγιναν μέλη η Φινλανδία (συνδεδεμένο μέλος το 1961 και πλήρες το 1986), η Ισλανδία (1970) και το Λίχτενσταϊν (1991).

1965

Υπογραφή Συνθήκης Συγχώνευσης των θεσμικών δομών των τριών Κοινοτήτων (ΕΟΚ – ΕΚΑΧ – ΕΚΑΕ) Οι Κοινότητες διαθέτουν πλέον από κοινού Επιτροπή, Συμβούλιο, Δικαστήριο και Προϋπολογισμό...

Συνθήκη του Λουξεμβούργου

22 Απριλίου 1970

Υπογράφεται η σταδιακή χρηματοδότηση των Κοινοτήτων από ιδίους πόρους και για τη διεύρυνση των εξελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ) για τον συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής των κρατών – μελών. Θεσπίζεται η καθιέρωση συναντήσεων για τους Υπουργούς Εξωτερικών ανά εξάμηνο και διαβούλευση με τα κοινοτικά όργανα 

1 Ιανουαρίου 1973

Πρώτη διεύρυνση της ΕΟΚ: Προσχωρούν Δανία, Ιρλανδία και Μεγάλη Βρετανία. Τα κράτη – μέλη των Κοινοτήτων είναι πλέον εννέα

9 – 10 Δεκεμβρίου 1974

Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Σύνοδος Κορυφής του Παρισιού: Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι 9 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφασίζουν να συνέρχονται ανά τετράμηνο, προτείνουν την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και αποφασίζουν τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ ή FEDER). 

28 Μαΐου 1979

Υπογράφεται η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει τη σχετική συμφωνία στο Ζάππειο Μέγαρο και εκφωνεί έναν λόγο που θα μείνει στην Ιστορία

1 Ιανουαρίου 1981

Η Ελλάδα γίνεται το δέκατο κράτος – μέλος των Κοινοτήτων...

1 Ιανουαρίου 1985

Πρόεδρος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διορίζεται ο Ζακ Ντελόρ...

29 – 30 Μαρτίου 1985

Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών επιτυγχάνεται συμφωνία για τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ)


2 – 4 Δεκεμβρίου 1985

Συμφωνία των 10 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου για την αναθεώρηση της Συνθήκης της Ρώμης, με σκοπό να δοθεί ώθηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Καταρτίζεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη


1 Ιανουαρίου 1986

Ισπανία και Πορτογαλία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τα κράτη – μέλη είναι πλέον 12


28 Φεβρουαρίου 1986

Υπογράφεται στο Λουξεμβούργο η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

27 Ιουνίου 1989

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης: Αποφασίζεται να συγκληθεί διακυβερνητική διάσκεψη με στόχο την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) σε τρεις φάσεις. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη

9 Νοεμβρίου 1989

Πτώση του Τείχους του Βερολίνου – Ενοποιείται η Γερμανία

19 Ιουνίου 1990

Υπογράφεται η Συνθήκη του Σένγκεν

7 Φεβρουαρίου 1992

Υπογράφεται στο Μάαστριχτ η ομώνυμη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

1 Ιανουαρίου 1993

Εγκαθιδρύεται η Ενιαία Αγορά

1 Ιανουαρίου 1995

Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Τα κράτη – μέλη είναι πλέον 15


2 Οκτωβρίου 1997

Υπογράφεται η Συνθήκη του Άμστερνταμ.  Η συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποίησε ορισμένες διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος των τροποποιήσεων αυτών ήταν η ενίσχυση των οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών, η ανάπτυξη Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και η βελτίωση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων. 

Υιοθετείται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ασφάλειας για αποφυγή δημοσιονομικών ελλειμμάτων και επιβολή κυρώσεων. Η Ελλάδα δεν κρίνεται έτοιμη για συμμετοχή στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Τη Συνθήκη υπογράφει για λογαριασμό της Ελλάδας ο τότε υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος.


1998 

Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη


1999

Έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ

26 Φεβρουαρίου 2001

Υπογράφεται η Συνθήκη της Νίκαιας. Υιοθετείται ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ελλάδα γίνεται το 12ο μέλος της ΟΝΕ.

1 Ιανουαρίου 2002

Η Ελλάδα καταργεί τη δραχμή και υιοθετεί ως νόμισμα το ευρώ

20 Ιουνίου 2003

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης: Παρουσιάζεται το προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Λίγο νωρίτερα στις 16 Απριλίου του ιδίου χρόνου είχε γίνει το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Αθήνα.


1 Ιανουαρίου 2004 

Προσχωρούν δέκα χώρες στην ΕΕ (Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Κύπρος, Τσεχία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία). Τα κράτη – μέλη είναι πλέον 25.Μάιος 2005

Οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί απορρίπτουν το προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος

1 Ιανουαρίου 2007

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στην ΕΕ. Τα κράτη – μέλη είναι πλέον 27.

13 Δεκεμβρίου 2007

Υπογράφεται η Συνθήκη της Λισαβόνας. Η Συνθήκη υποκαθιστά το εγκαταλειφθέν «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», τροποποιώντας ειδικότερα τις υπάρχουσες Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία θέσης Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θητεία δυόμιση χρόνων, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος της κυλιόμενης προεδρίας. Επίσης δημιουργείται θέση για έναν ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής. Κατά την υπογραφή της Συνθήκης, την Ελλάδα εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Κώστας Καραμανλής

Lehman Brothers

Απρίλιος 2010

Η Ελλάδα μπαίνει κι επισήμως στο πρώτο Μνημόνιο, αδυνατώντας να τακτοποιήσει την κρίση χρέους που τη μαστίζει και ζητά τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

2012

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον αρνείται τις εκκλήσεις για τη διενέργεια δημοψηφίσματος αναφορικά με την παραμονή ή μη της χώρας του στην ΕΕ. Σύμφωνα με το BBC, «ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι η ανάγκη διασφάλισης της θέσης του Ηνωμένου Βασιλείου στους κόλπους της ΕΕ έχει την ολόκαρδη στήριξη του βρετανικού λαού, αλλά απαιτείται η επίδειξη τακτικής και στρατηγικής υπομονής».

Ιανουάριος 2013 

Ο Κάμερον αναγγέλλει ότι μια κυβέρνηση των Συντηρητικών θα εφαρμόσει ένα δημοψήφισμα για την παραμονή ή μη της Βρετανίας στην ΕΕ πριν τα τέλη του 2017, εφόσον εκλεγεί το 2015.

5 Φεβρουαρίου 2016

Φουντώνουν τα σενάρια για ενδεχόμενο Brexit και οι δημοσκοπήσεις στη Βρετανία δείχνουν πως οι πολίτες γυρίζουν σταδιακά την πλάτη στην ΕΕ.

2015

Το βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα κερδίζει τις εθνικές εκλογές. Στις 29 Ιουλίου, η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας αρχίζει να προετοιμάζει σχέδια για την περίπτωση ενός Brexit.

15 Φεβρουαρίου 2016

Εντείνονται οι φόβοι εντός της ΕΕ για ένα ενδεχόμενο Brexit. Ανήσυχος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ προειδοποιεί από το Βουκουρέστι ότι «ο κίνδυνος διάλυσης της ΕΕ είναι πλέον αληθινός».

22 Φεβρουαρίου 2016

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον ανακοινώνει την 23η Ιουνίου 2016 ως την ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος στη χώρα για την παραμονή της ή μη στην ΕΕ. 

24 Ιουνίου 2016

Σε θρίλερ εξελίσσεται το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου. Μεγάλη ανατροπή τα ξημερώματα της 24ης Ιουνίου υπέρ του Brexit. Τελικό αποτέλεσμα: Brexit 52%, Bremain 48%. Ο Ντέιβιντ Κάμερον παραιτείται και προκηρύσσει εκλογές εντός τριών μηνών. Σοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ευρωαγορές, όπου σημειώνεται κάθετη πτώση, ενώ και η στερλίνα βυθίζεται σε χαμηλό 31 ετών. Διαχωρίζουν τη θέση τους Σκωτία, Ιρλανδία και Βόρειος Ιρλανδία, που ψήφισαν υπέρ του Bremain. 

Φουντώνουν οι αντιδράσεις των ευρωσκεπτικιστών σε όλη την ΕΕ που ζητούν άμεσα τη διενέργεια δημοψηφισμάτων.

Διαβάστε στο Newsbomb.gr όλο το χρονικό του BREXIT που συγκλονίζει την Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Κοινότητα 

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ