Αιολικό πάρκο στο Ναύπλιο

Αιολικό πάρκο στο Ναύπλιο
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου Αραχναίο II, δυναμικότητας...

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου Αραχναίο II, δυναμικότητας 38MW, στο όρος Αραχναίο κοντά στο Ναύπλιο. Με το πάρκο θα μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 77.220 τόνους ετησίως.

Η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου έχει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την κοινωνία, καθώς υπολογίζεται ότι οι τοπικοί καταναλωτές θα ωφεληθούν από συνολική μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης των 67.830 ευρώ ανά έτος, ενώ οι τοπικές κοινωνίες θα λαμβάνουν περίπου 115.000 ευρώ ετησίως, μέσω του μηχανισμού στήριξης που προβλέπει ο νόμος. Επιπλέον, το «Πράσινο Ταμείο» της χώρας για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων θα ενισχυθεί με 20.350 ευρώ ετησίως ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του έργου.

Το πάρκο θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 77.220 τόνους/ έτος, που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές περίπου 30.000 αυτοκινήτων μέσης κατανάλωσης.

Πηγή: www.newscode.gr