ΔΕΗ: Μόνιμος «ηλικιακός κόφτης» που θα οδηγεί αυτόματα στη σύνταξη

ΔΕΗ: Μόνιμος «ηλικιακός κόφτης» που θα οδηγεί αυτόματα στη σύνταξη

Μετά τους 200, έρχεται όριο ηλικίας και έξοδος για 1.000 ακόμα εργαζομένους της ΔΕΗ που βρίσκονται κοντά στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κοινό μυστικό στην επιχείρηση είναι ότι τα 200 άτομα, για τα οποία η διοίκηση αποφάσισε να προσφέρει μπόνους αποχώρησης 15.000 ευρώ την περασμένη εβδομάδα, ήταν μόνο η αρχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της εφημερίδας Τα Νέα, αυτό που εξετάζουν στην επιχείρηση είναι η μόνιμη επαναφορά των ορίων ηλικίας, μετά την υπέρβαση των οποίων οι εργαζόμενοι θα βγαίνουν υποχρεωτικά στη σύνταξη. Κι αυτό, προκειμένου να μη χρειάζεται κάθε χρόνο η ΔΕΗ να καταφεύγει σε ρυθμίσεις τύπου «πάρε 15.000 ευρώ και φύγε, διαφορετικά απολύεσαι».

Δεν είναι τυπικός, αλλά ουσιαστικός ο λόγος που επιβάλλει την επαναφορά ορίων ηλικίας. Διότι μέσα στη διετία 2018-2019, ούτε λίγο ούτε πολύ 1.000 εργαζόμενοι της ΔΕΗ θα είναι ανάμεσα στα 60 και τα 65 έτη. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα ψηφιστεί μια μόνιμη ρύθμιση που θα εξασφαλίζει την αυτόματη έξοδο στη σύνταξη όσων συμπληρώνουν τα παραπάνω όρια, είτε κάθε χρόνο η ΔΕΗ θα χρειάζεται να καταφεύγει σε συνταγές σαν την πρόσφατη.

Αυτό λοιπόν που εξετάζουν στη ΔΕΗ είναι η θέσπιση ενός μόνιμου «ηλικιακού κόφτη», ίδιου ακριβώς με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περίπτωση των 200 εργαζομένων προχωρημένης ηλικίας.

Δηλαδή, τα 60 έτη για όσους ανήκουν στα υπερβαρέα (εργαζόμενοι σε μονάδες και ορυχεία), τα 62 έτη για όσους εμπίπτουν στις κοινές διατάξεις (όπως το διοικητικό προσωπικό) και τα 65 έτη για τους διευθυντές.

Ούτως ή άλλως το κόστος μισθοδοσίας της ΔΕΗ κινείται ακόμη υψηλά, στα 3.425 ευρώ τον μήνα ανά εργαζόμενο (14 μισθοί), σύμφωνα με στοιχεία της BETA Χρηματιστηριακή, με βάση το δημοσίευμα.

Ναι μεν τα έξοδα μισθοδοσίας της επιχείρησης, ως απόλυτο μέγεθος, έχουν μειωθεί σημαντικά από το 2008 και μετά, ωστόσο παραμένουν ένα σημαντικό νούμερο ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Στο πρώτο εξάμηνο του 2016 η δαπάνη αντιπροσώπευε το 18% επί του τζίρου της ΔΕΗ, ποσοστό που χρήζει περαιτέρω μείωσης. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2016 οι δαπάνες μισθοδοσίας ήταν 478,7 εκατ. ευρώ, έναντι 880,3 εκατ. ευρώ (ολόκληρου του 2015), 914,2 εκατ. ευρώ (2014), 939,8 εκατ. ευρώ (2013), 934,1 εκατ. ευρώ (2012), 1,099 δισ. ευρώ (2011), και 1,245 δισ. ευρώ (2010).

Μια δεύτερη ερμηνεία που επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό των ορίων ηλικίας στη ΔΕΗ σχετίζεται με την υποχρεωτική της συρρίκνωση ελέω Μνημονίου.