Ανοίγει ο δρόμος για μείωση του εφάπαξ

Ανοίγει ο δρόμος για μείωση του εφάπαξ

Τη μείωση του εφάπαξ ή την αύξηση των εισφορών καλούνται να αποφασίσουν τα Ταμεία Πρόνοιας.

Η Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων έδωσε στα Ταμεία Προνοίας που χορηγούν μεγαλύτερα εφάπαξ σε σχέση με τις καταβαλλόμενες εισφορές διορία 10 εργάσιμων ημερών, ήτοι μέχρι τις 8 Μαΐου

Οι διοικήσεις καλούνται να αποφασίσουν είτε τη μείωση των ποσών του εφάπαξ -30% μείωση είχε ζητήσει η τρόικα στην τελευταία της επίσκεψη- είτε την αύξηση των εισφορών, ενώ οι προσαρμογές θα πρέπει να γίνουν μέχρι τον Ιούνιο.

Με βάση τη Μελέτη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, «φωτογραφίζεται» μείωση των εφάπαξ για έξι στα δέκα ταμεία.

Η επιστολή

Με επιστολή-έγγραφο που απέστειλε η Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΤΠΔΥ, το ΤΑΠΙΤ, το ΤΑΥΤΕΚΩ, το ΕΤΑΑ, το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και το ΤΕΑΠΑΣΑ (σε αυτά τα επτά Ταμεία έχουν συγχωνευτεί 36 επιμέρους τομείς πρόνοιας - πρώην Ταμεία), αναφέρεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις «αποκατάστασης της ανταποδοτικότητας των ποσών των εφάπαξ και των εισφορών».

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι «θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν αναλόγως οι εφάπαξ παροχές» λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των τομέων κάθε Ταμείου.

Με βάση τη μελέτη, 21 ταμεία ή Τομείς Πρόνοιας (ποσοστό 60%) χορηγούν ποσά εφάπαξ μεγαλύτερα κατά 2% - 83% σε σχέση με τις εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Η μελέτη περιλαμβάνει και 14 ταμεία - τομείς Πρόνοιας (ποσοστό 40%) που αποδίδουν χαμηλότερα, σε σχέση με τις εισφορές, ποσά εφάπαξ (απόκλιση από 5,25% έως 126%).

Στην ουρά 50.000 αιτήσεις

Την ίδια ώρα, τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα ταμεία πρόνοιας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στον φορέα του Δημοσίου, οι αιτήσεις που είναι σε εκκρεμότητα ξεπερνούν τις 50.000, ενώ το αναλογιστικό έλλειμμα αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή, καταβάλλεται το εφάπαξ για όσους υπέβαλαν αίτηση προ διετίας. Αν δεν υπάρξει άμεσα διευθέτηση του προβλήματος, τότε όσοι υποβάλλουν τα χαρτιά τους, θα παίρνουν το βοήθημα μετά από επτά ή οκτώ χρόνια.