Ξανά κερδοφόρο το υπό πώληση Τ.Τ.

Έτσι εξηγείται γιατί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, είναι μέσα στο top ten των δημόσιων επιχειρήσεων που θέλει να ιδιωτικοποιήσει η κυβέρνηση. Τα καθαρά κέρδη του ΤΤ, ανήλθαν στα 22 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2011...
Έτσι εξηγείται γιατί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, είναι μέσα στο top ten των δημόσιων επιχειρήσεων που θέλει να ιδιωτικοποιήσει η κυβέρνηση. Τα καθαρά κέρδη του ΤΤ, ανήλθαν στα 22 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2011 έναντι ζημιών 21,053 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Φιλέτο από τα καλύτερα αποδεικνύεται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το ζητούμενο είναι, το υπό δημιουργία Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας να μην το δώσει για ψίχουλα. Γιατί τότε θα μιλάμε για οικονομικό έγκλημα.