Παρατυπίες στα εθνικά κληροδοτήματα

Σειρά παρατυπιών και εκτροπών από τον αρχικό σκοπό λειτουργίας...

Σειρά παρατυπιών και εκτροπών από τον αρχικό σκοπό λειτουργίας διαπίστωσε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην περίπτωση των Κληροδοτημάτων, ενώ οι έλεγχοι του υπουργείου Οικονομικών κρίθηκαν επιδερμικοί, η εποπτεία κρίθηκε αναποτελεσματική και ανύπαρκτη, ενώ οι ρυθμοί για την εκκαθάριση των υποθέσεων απαιτούν… 300 χρόνια.

Την ίδια στιγμή, χωρίς να περιλαμβάνεται η κινητή και ακίνητη περιουσία των πολύ μεγάλων Κοινοφελών Περιουσιών, η αξία των κληροδοτημάτων υπολογίζεται σε ποσό πάνω από τα 10 δισ. ευρώ.

Το πόρισμα με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, θα υποβληθεί με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις προς την κυβέρνηση. Σε αυτό επισημαίνεται η ανάγκη για θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία των Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το σύνολο των Κοινωφελών Περιουσιών, μικρών και μεγάλων, είναι κατά προσέγγιση 11.000. Εξ αυτών, τα 2.500 είναι ιδρύματα και κληροδοτήματα, 3.000 είναι σχολάζουσες κληρονομίες, ενώ οι υπόλοιπες 5.500 περιουσίες είναι υπό εκκαθάριση.

Επίσης, η νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται στις εξελίξεις των καιρών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έλλειψη ενιαίου καθεστώτος για το συγκεκριμένο ζήτημα και στην πανσπερμία φορέων που πολλές φορές εμπλέκονται.

Πηγή: newscode.gr