Φοροτεχνικοί κατά περαίωσης

«Πυρά» κατά της περαίωσης που επέβαλε το υπουργείο Οικονομικών εξαπέλυσαν οι φοροτεχνικοί...

«Πυρά» κατά της περαίωσης που επέβαλε το υπουργείο Οικονομικών εξαπέλυσαν οι φοροτεχνικοί κατά τη συζήτηση ενώπιον της αυξημένης επταμελούς σύνθεσης του Β΄ τμήματος του ΣτΕ του όλου θέματος.

Οι φοροτεχνικοί ζήτησαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη, και αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία η διαδικασία της περαίωσης χαρακτηρίζοντας μάλιστα σκανδαλώδεις τις ρυθμίσεις με τις οποίες το δημόσιο επιχειρεί να εισπράξει εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα επιχειρήματα που διατύπωσε στο δικαστήριο η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων η περαίωση έρχεται σε αντίθεση και με την αρχή της ισότητας καθώς εξαιρεί, μεταξύ άλλων, από τις ρυθμίσεις:

α) τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι επόμενες αυτής,

β) τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ,

γ) τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις, με εξαίρεση τις προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις αυτών για τις οποίες υποβλήθηκαν οι συμπληρωματικές δηλώσεις,

δ) την ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ όπως και όλες τις επόμενες αυτής χρήσεις,

ε) τις υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών, δωρεών, προικών και γονικών παροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής,

στ) τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,

Η Ένωση επικαλούμενη μάλιστα την ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία «απαγορεύει τέτοιου είδους αμνηστία» έκανε λόγο για «Λεόντειο σύμβαση» καθώς προβλέπεται ότι με την καταβολή του φόρου που προκύπτει από το εκκαθαριστικό της περαίωσης «συνεπάγεται η ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος»!