Προγράμματα για την ανεργία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Σειρά μέτρων για την καταπολέμηση του έντονου προβλήματος της ανεργίας αλλά και της φτώχειας...

Σειρά μέτρων για την καταπολέμηση του έντονου προβλήματος της ανεργίας αλλά και της φτώχειας που απειλεί τους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξήγγειλε από την Καβάλα η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη.

Η κ. Κατσέλη κάλεσε το σύνολο των φορέων σε συστράτευση, προκειμένου να εκπονηθεί σχέδιο δράσης στην περιφέρεια και να εργαστούν από κοινού για τη δέσμευση πόρων για την υλοποίησή του.

Άλλωστε, η συγκεκριμένη περιφέρεια, και ιδιαίτερα οι νομοί Καβάλας και Δράμας είναι αυτοί που έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την οικονομική κρίση. Στην Καβάλα υπάρχουν 14.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΕΑΔ, ενώ υπάρχει υψηλό επίπεδο γήρανσης του πληθυσμού και μεγάλη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τους τελευταίους πέντε μόλις μήνες, «λουκέτο» έβαλαν επτά μεγάλες παραγωγικές μονάδες, ενώ τριακόσιοι άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους.

Ειδικότερα, οι τέσσερις μεγάλες πρωτοβουλίες που εξήγγειλε για την συγκεκριμένη περιφέρεια η κ. Κατσέλη είναι οι εξής:

1. Το Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) ύψους 30 εκατ. ευρώ. Από αυτό, αναμένεται ότι θα επωφεληθούν περίπου 6.000-9.000 άνεργοι, οι οποίοι θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Ο προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί και να ανέλθει στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω αναπτυξιακών συμπράξεων θα υλοποιηθούν τρία προγράμματα.

Στις συμπράξεις αυτές δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, μεμονωμένες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δήμοι, επιμελητήρια, ινστιτούτα, ενώσεις, Εργατικά Κέντρα.

Διαχειριστής σε κάθε αναπτυξιακή σύμβαση θα ορίζεται ένας ενδιάμεσος φορέας, που δεν θα είναι ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια. Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και ένα υποπρόγραμμα που θα παρέχει άμεση εργασία σε ανέργους, με συγκεκριμένη αμοιβή ανά ώρα.

2. Η σύσταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω των οποίων εργαζόμενοι π[ου μέχρι στιγμής παρέχουν κοινωνική εργασία, θα μπορούν να ασκούν και εμπορική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την κ. Κατσέλη, ο νέος θεσμός θα συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

3. Μεγαλύτερη ενεργοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, που στόχος τους είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας μέσα από την πλήρη επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και στα προγράμματα εργαζομένων που είναι πλησίον της συνταξιοδότησης.

4. Εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών διαφορών και ανισοτήτων. Πλέον, όλοι οι νομοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα έχουν το ίδιο ποσοστό επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους. Στο πρόγραμμα επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους θα μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

πηγή: newscode.gr