Έντοκα γραμμάτια 300 εκατ. ευρώ θα εκδώσει το Δημόσιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους...

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 300 εκατ. ευρώ, στις 8 Φεβρουαρίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 11η Φεβρουαρίου και μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια .

Πρόκειται για την πρώτη μηνιαία έκδοση τίτλων αυτό το μήνα, ενώ η αμέσως επόμενη, διάρκειας 13 εβδομάδων έχει προγραμματιστεί για τις 15 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές έως επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού

Πηγή:  www.newscode.gr