ΤτΕ: 'Εκθεση εκτιμά ύφεση έως 4,5% για το 2013

ΤτΕ: 'Εκθεση εκτιμά ύφεση έως 4,5% για το 2013

Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας κατά 4 - 4,5% προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική που θα υποβάλει σήμερα στη Βουλή ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Προβόπουλος.

Στην έκθεση θα τονίζεται η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης. Η ΤτΕ εκτιμά ότι η ανάκαμψη της οικονομίας αποτελεί τον βασικό μοχλό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει μπροστά της η χώρα: από το βάρος του δημόσιου χρέους μέχρι το έλλειμμα του προϋπολογισμού και την διογκούμενη ανεργία.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι η κρίση έχει ήδη καταφέρει πλήγμα στην ελληνική οικονομία αντίστοιχο εκείνου του μεγάλου κραχ. Ενδεικτικά το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 20% - και συνεχίζει να υποχωρεί. Η ανεργία αυξήθηκε στο 25%, ξεκινώντας από ποσοστό χαμηλότερο του 8%, - και συνεχίζει να αυξάνεται. Το βιοτικό επίπεδο κατακρημνίσθηκε και συνεχίζει να υποχωρεί. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι ήδη γίνονται ορατά τα πρώτα σημάδια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα, η ΤτΕ προβλέπει ότι θα έχει ανακτηθεί πλήρως, μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, η κατά 30% σωρευτική απώλεια της ανταγωνιστικότητας κόστους που έχει καταγραφεί από το 2001.

Για το τραπεζικό σύστημα, ο κ. Προβόπουλος υπενθυμίζει τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την εξυγίανση του.

Συγκεκριμένα, έξι τράπεζες έχουν εξυγιανθεί, συμπεριλαμβανομένης της ΑΤΕ, που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο σχετικό παράδειγμα μέχρι σήμερα στην Ευρώπη. Οι υπόλοιπες τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία συγχωνεύσεων. Επίσης, όλοι οι καταθέτες προστατεύθηκαν πλήρως, ώστε να διασφαλισθεί απολύτως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι μέχρι τον Απρίλιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών. Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες και καλά κεφαλαιοποιημένες τράπεζες, αυξημένη εμπιστοσύνη εκ μέρους των καταθετών και δυνατότητα επανόδου στις αγορές κεφαλαίων.