Η τραπεζική εποπτεία αύριο στην ατζέντα των ΥΠΟΙΚ της ΕΕ

Η τραπεζική εποπτεία αύριο στην ατζέντα των ΥΠΟΙΚ της ΕΕ

Αύριο, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα ασχοληθούν με δύο θέματα του τραπεζικού τομέα: την εφαρμογή του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας του τραπεζικού τομέα της ευρωζώνης που έχει ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τού ρυθμιστικού πλαισίου της συμφωνίας «Βασιλεία ΙΙΙ», η έναρξη εφαρμογής της οποίας, την 1η Ιανουαρίου 2013, φαίνεται ότι τίθεται εν αμφιβόλω.

Για το θέμα της τραπεζικής εποπτείας, οι 27 πρέπει να καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση που θα λαμβάνει υπ΄όψιν τις θέσεις των χωρών μη μελών της νομισματικής ένωσης, όπως η Σουηδία, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον μηχανισμό και να έχουν λόγο επ΄αυτής. Πρέπει επίσης να συμφωνήσουν για το θέμα της εποπτείας των μικρών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που μπορεί να εφαρμοσθεί σε τοπικό επίπεδο υπό ορισμένες προϋπόθέσεις.

Ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή δήλωσε ότι ως προς το θέμα αυτό υπάρχει συμβιβαστική λύση σε τεχνικό επίπεδο και ότι «τώρα χρειάζεται η πολιτική βούληση», όπως διαβάζουμε στο «Εθνος».

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν για τους νέους κανόνες του τραπεζικού τομέα. Οι σχετικές εργασίες έχουν καθυστερήσει και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταβολή του αρχικού χρονοδιαγράμματος.