390.000 ευρώ πρόστιμα σε εισπρακτικές εταιρείες και τράπεζα

390.000 ευρώ πρόστιμα σε εισπρακτικές εταιρείες και τράπεζα

«Σημαντικός αριθμός καταγγελιών και διαμαρτυριών σε βάρος των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έχει υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή», σύμφωνα με έγγραφο του υφυπουργού Ανάπτυξης Αθανάσιου Σκορδά που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

 Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 390.000 ευρώ.

Ο υφυπουργός ενημερώνει τη Βουλή ότι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προέβη ήδη στην επιβολή προστίμων ύψους 390.000 ευρώ σε έξι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, σε έναν δανειστή και μια εταιρεία μη εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Εταιρειών Ενημέρωσης.

Ειδικότερα πρόκειται για πρόστιμα που επιβλήθηκαν:

• Στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, για ανάθεση ενημέρωσης σε εταιρεία που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο- πρόστιμο 100.000 ευρώ.

• Στην εταιρεία CREDICOM CONSUMER FINANCE AE, για διενέργεια ενημέρωσης χωρίς να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο-πρόστιμο 100.000 ευρώ

• Στην εταιρεία FIRST CALL AE, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μιας ανά δεύτερη ημέρα, για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή, για ενημέρωση οικείων- πρόστιμο 65.000 ευρώ.

• Στην εταιρεία KLISIS SA, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα και για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή- πρόστιμο 45.000 ευρώ.

• Στην εταιρεία PRS HELLAS SA, για κλήση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ως μοναδικός και για άρνηση χορήγησης αναλυτικών στοιχείων για το ύψος και την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής- πρόστιμο 35.000 ευρώ.

• Στην εταιρεία EOS MATRIX AE, για ενόχληση στο χώρο ερδασίας χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός- πρόστιμο 25.000 ευρώ.

• Στην εταιρεία E-VALUE MEΠΕ, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή- πρόστιμο 10.000 ευρώ

• Στην εταιρεία TELEPERRFORMANCE DEBTORS INFORMATION SERVICES, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή -πρόστιμο 10.000 ευρώ.