ΤτΕ: Αυξήθηκαν τον Οκτώβριο τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τον Οκτώβριο τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Η περιορισμένη ρευστότητα του συστήματος σε συνδυασμό με την αύξηση των καθυστερούμενων δανείων, ώθησαν τον Οκτώβριο σε υψηλότερα επίπεδα τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων αντιστοίχως.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο όλων των επι μέρους κατηγοριών καταθέσεων διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 2,79% από 2,75% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο επιτόκιο ταμιευτηρίου) αυξήθηκε τον ίδιο μήνα στο 4,64% από 4,60%.

Στις χορηγήσεις, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, τον Οκτώβριο του 2012, στο 14,80% (από 4,79% τον προηγούμενο μήνα).

Σημαντική άνοδο κατά 0,29% παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, που διαμορφώθηκε στο 8,04%, τον Οκτώβριο του 2012, έναντι 7,75% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 0,05% και διαμορφώθηκε στο 7,49%, ενώ το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 10,08%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,06% στο 7,50% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, ενώ για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ παρουσίασε μείωση κατά 0,11% στο 6,26% και για τα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρουσίασε άνοδο κατά 0,24% στο 5,70%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 0,13% κσι διαμορφώθηκε στο 2,88%. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο, τον Οκτώβριο του 2012, στο 5,76%.

πηγη ΑΠΕ