ΥΠΟΙΚ: Δεν θα φορολογούνται όσοι δεν έχουν εισοδήματα

ΥΠΟΙΚ: Δεν θα φορολογούνται όσοι δεν έχουν εισοδήματα

Σε σχέση με τα δημοσιεύματα στον Τύπο που αναφέρουν ότι επιβαρύνονται με φορολογία και εκείνοι που δεν έχουν εισοδήματα, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.

Αυτό άλλωστε, θα είναι προφανές στο Νομοσχέδιο που επεξεργάζεται και θα υποβάλει η Κυβέρνηση.