Εισηγήσεις Στουρνάρα – Τα «μπλοκάκια» να πληρώσουν το «μάρμαρο»

Εισηγήσεις Στουρνάρα – Τα «μπλοκάκια» να πληρώσουν το «μάρμαρο»

Την πλέον αδύναμη σε εργασιακές συνθήκες και δικαιώματα ομάδα, αυτή την μερίδα των εργαζομένων που απασχολούνται με «μπλοκάκια»,  θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να ….πληρώσει το «μάρμαρο», ενώ αντιστρόφως μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων.

Η εισήγηση του Γιάννη Στουρνάρα είναι να υπάρξει αύξηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, αντιθέτως όμως αύξηση του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ η πρόβλεψη για τα παιδιά θα είναι να ενισχύονται οι οικογένειες  μέσω επιδόματος. Η σύσκεψη της τρικομματικής επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη στο υπουργείο Οικονομικών και οι προτάσεις αναλυτικά περιλαμβάνουν:
- Αύξηση στο αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους από 5.000 σε 9.000 ευρώ. Και ειδικά για τους χαμηλόμισθους που θα παίρνουν ολόκληρη την απαλλαγή.

-  Όλοι οι φορολογούμενοι με εισόδημα έως 25.000 θα έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις

-  Μειώνονται οι συντελεστές σε 3 αντί των 8 σήμερα. Πιο συγκεκριμένα για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 21%. Από 25.001 έως 40.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 36% και από 40.001 και πάνω ο ανώτατος συντελεστής φτάνει στο 40%. 

-  Τα εισοδήματα από ενοίκια να φορολογούνται πλέον αυτοτελώς, με συντελεστή πολύ μικρότερο, διαμορφώνοντας σημαντικό όφελος για όσους συμπλήρωναν το εισόδημά τους από μισθωτή εργασία με ενοίκια, αφού με το σημερινό καθεστώς τα έσοδα αυτά φορολογούνταν με συντελεστή 40%. Με το αυτοτελές σύστημα θα φορολογούνται με 10% τα εισοδήματα από ενοίκια, διαμορφώνοντας για παράδειγμα κέρδος για έναν μέσο μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ και 9.000 ευρώ από ενοίκια, 2.250 ευρώ (πριν στο συνολικό εισόδημα των 35.000, τα 9.000 των ενοικίων είχαν φόρο 3.150 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα θα έχει φόρο μόλις 900 ευρώ).

-  Αύξηση της φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων (από 10% σε 15%). Για κατάθεση 10.000 ευρώ με μέσο επιτόκιο 3%, ο τόκος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ το έτος και ο φόρος από την φορολόγησή του στα 45 ευρώ το χρόνο από 30 ευρώ σήμερα.

- Αγρότες: Από το 2014 (εισοδήματα 2014, δήλωση το 2015) οι 1.000.000 που δηλώνουν και αγροτικά εισοδήματα θα φορολογούνται πλέον με βιβλίο εσόδων – εξόδων (εξαιρέσεις θα υπάρξουν για τα μικρά αγροτικά εισοδήματα). Με το νέο σύστημα, οι αγρότες θα δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, αφού για παράδειγμα θα απαιτούν από τους εμπόρους να τους κόβουν τιμολόγιο με τις πραγματικές τιμές για τα προϊόντα που πωλούν, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές για τον τελικό καταναλωτή.

-  Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες από τα 500 ευρώ το χρόνο στα 650 ευρώ ενώ για τις επιχειρήσεις αυξάνεται από τα 500 στα 1.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά που θα επιφέρει η αύξηση της εισφοράς σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα διοχετευθούν στην ενίσχυση των πολυτέκνων (από 3 παιδιά και άνω) με ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Η φορολογική κλίμακα για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει δύο κλιμάκια: έως 50.000 ευρώ εισόδημα θα φορολογούνται με συντελεστή 26% και από 50.001 ευρώ και πάνω με 32%. Το ίδιο θα ισχύσει και για όσους έχουν βιβλία Β' Κατηγορίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εργάζονται σε έναν εργοδότη με μπλοκάκι θα φορολογηθούν ως μισθωτοί με την αντίστοιχη κλίμακα

- Ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων μειώνεται από το 40% σήμερα, στο 32,8%. Για τα κέρδη των επιχειρήσεων Α.Ε. ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 26%, ενώ η διανομή μερισμάτων με 10%.