Πτώση στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων κλάδου τεχνολογίας

Πτώση στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων κλάδου τεχνολογίας

Πτώση 13,9% εμφάνισε στο τρίτο τρίμηνο του 2012 η αγορά προϊόντων τεχνολογίας καθώς ανήλθε στο ποσό των 479,4 εκατ. ευρώ έναντι 557 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η GFK.

Το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα για το τρίτο τρίμηνο 2012 (ανακοίνωση των μελλοντικών αλλαγών στα επίπεδα των μισθών και της εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου με την Τρόικα) επηρέασαν σημαντικά, σύμφωνα με την έρευνα, τόσο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσο και το διαθέσιμο εισόδημα, με αποτέλεσμα την μείωση κατανάλωσης σε συγκεκριμένους τομείς.

Τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα ήταν ο τομέας που παρουσίασε θετικό αποτέλεσμα με μια αύξηση 8,4% ακολουθούμενος από τον τομέα των ειδών εξοπλισμού γραφείου που παρουσίασε μείωση κατά 4,2%.

Τα φωτογραφικά είδη και οι μεγάλες οικιακές συσκευές ήταν οι τομείς που είχαν την χαμηλότερη απόδοση, με μείωση 28,2% και 26% αντίστοιχα. Οι αγορές των μικρών οικιακών συσκευών, των τηλεπικοινωνιών και των προϊόντων τεχνολογίας είχαν καλύτερη απόδοση παρουσιάζοντας μείωση 16,9%, 14,5% και 14,8% αντίστοιχα.