Νέος δανεισμός του Δημοσίου μέσω εντόκων

Νέος δανεισμός του Δημοσίου μέσω εντόκων

Το ποσό των 2.762,5 εκατ. ευρώ δανείστηκε το Δημόσιο μέσω εντόκων γραμματίων ενός μήνα και το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων 6 μηνών από τις δημοπρασίες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο.

Συνολικά το Δημόσιο δανείστηκε 4.387,5 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα φτάσει στα 5,4 δισ. ευρώ την ερχόμενη Πέμπτη. Να σημειωθεί ότι το επιτόκιο των 6μηνων γραμματίων διαμορφώθηκε στο 4,38% ενώ των μηνιαίων γραμματίων στο 3,99% .

Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να αποπληρωθούν λήξεις άλλων εντόκων γραμματίων.