Συνεχίζεται η μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης σε ιδιώτες

Συνεχίζεται η μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης σε ιδιώτες

Συνεχίζεται η μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε τραπεζικό σύστημα, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, ο ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά) τον Οκτώβριο του 2012 διαμορφώθηκε στο -4,8%% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης κατά -4,5% τον Σεπτέμβριο του 2012, -4,8% τον Αύγουστο του 2012 και -2,2% τον Οκτώβριο του 2011. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1,04 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012 από αρνητική ροή 468 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2012.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, η μείωση της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στο -5,6% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2012 από -4,9% τον Σεπτέμβριο του 2012, -5,3% τον Αύγουστο του 2012 και -0,4% τον Οκτώβριο του 2011. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 605 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012 από αρνητική ροή ύψους 158 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2012. Σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, σε ετήσια βάση, σημειώθηκε μόνο στον κλάδο του Ηλεκτρισμού-Φωταερίου-Ύδρευσης κατά +8,6%. Αντίθετα, ο ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης ήταν αρνητικός στη Γεωργία (-7,7%), στον κλάδο του Εμπορίου (-8,6%), στις Κατασκευές (-5,5%), στη Βιομηχανία (-4,3%), στις Μεταφορές και Επικοινωνίες πλην Ναυτιλίας (-6,4%).

Η πτώση της χρηματοδότησης στον Τουρισμό ήταν ελαφρά αρνητική (-0,8%), ενώ μικρή πτώση της χρηματοδότησης κατά -3,5% τον Οκτώβριο του 2012 σημειώθηκε και στη Ναυτιλία. Η πτώση του υπολοίπου των δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 2012 στο -4,1% σε ετήσια βάση, από -4,2% τον Σεπτέμβριο του 2012 και -3,6% τον Οκτώβριο του 2011. Αρνητική κατά 328 εκατ. ευρώ ήταν και η μηνιαία εξέλιξη των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά. Ειδικότερα, η πτώση του υπόλοιπου των καταναλωτικών δανείων ήταν στο -4,9% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2012, από -5,4% τον Σεπτέμβριο του 2012, -5,7% τον Αύγουστο του 2012 και -6,2% τον Οκτώβριο του 2011.

Η πτώση των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε στο -3,7% τον Οκτώβριο του 2012, όπως και τον Σεπτέμβριο του 2012, από -3,6% τον Αύγουστο του 2012 και από -2,4% τον Οκτώβριο του 2011. Η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική τον Οκτώβριο του 2012 κατά 123 εκατ. ευρώ για καταναλωτικά δάνεια και κατά 212 εκατ. ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια. Η αρνητική ροή των δανείων προς τα νοικοκυριά, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών της Alpha Bank, είναι κυρίως αποτέλεσμα της μεγάλης πτώσης της ζήτησης διαρκών καταναλωτικών αγαθών (Έπιπλα- Ηλεκτρικά ήδη- Οικιακός εξοπλισμός: -17,1% στο 9μηνο Ιαν.-Σεπτ.'12), ιδιαίτερα δε της μεγάλης πτώσης της ζήτησης και των συναλλαγών στις αγορές επιβατικών αυτοκινήτων (Ιαν.-Οκτ.'12: -40%) και οικιστικών ακινήτων (κατοικίες και διαμερίσματα).

Ωστόσο, η μείωση των καταθέσεων και η μη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εντός του 2012 επίσης επηρεάζουν τις δυνατότητες των τραπεζών και στον τομέα της χρηματοδότησης των νοικοκυριών. Η μείωση των πιστώσεων στους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν στο -3,6% τον Οκτώβριο του 2012, έναντι -4,1% τον Σεπτέμβριο του 2012, - 4,7% τον Αύγουστό του 2012 και -5,7% τον Οκτώβριο του 2011.

Διαβάστε επίσης:

Προβόπουλος: Ανακεφαλαιοποίηση δεν σημαίνει χρηματοδότηση της αγοράς!