ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία

 ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση  στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία

Αύξηση 2,8% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΓΔΤΕ) του μηνός Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2011, έναντι αύξησης 8,6% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010. 

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Οκτώβριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 1,8%, έναντι αύξησης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.  

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2010 - Οκτωβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 5,7%, έναντι αύξησης 7,2%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.  

1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Οκτωβρίου 2012 σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2012.

 Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,8%, το μήνα Οκτώβριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

 α. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης.

 β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.

 2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Οκτωβρίου 2012 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2011.

 Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,8%, το μήνα Οκτώβριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2011, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1%.

 β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,2%.