Ιcap: Στάσιμη η αγορά του καφέ

Ιcap: Στάσιμη η αγορά του καφέ

Χαμηλούς ρυθμούς μεταβολής παρουσίασε τα τελευταία έτη η συνολική εγχώρια κατανάλωση καφέ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Icap Group.

Συγκεκριμένα, ο  ελληνικός καφές καλύπτει διαχρονικά το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης, αλλά το μερίδιο συμμετοχής του βαίνει μειούμενο (2011: 48%). Η συμμετοχή του καφέ μηχανής (φίλτρου και espresso) στην αγορά είναι ανοδική (2011: 31%), και οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης του καφέ espresso. Τέλος, ο στιγμιαίος καφές συμμετείχε με ποσοστό περίπου 21% στο σύνολο της κατανάλωσης το 2011.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιείται αξιόλογος αριθμός επιχειρήσεων επεξεργασίας και εισαγωγής καφέ (ανεπεξέργαστου και έτοιμου συσκευασμένου).

Ο κλάδος περιλαμβάνει και ορισμένες μεγάλου μεγέθους εταιρείες οι οποίες διαθέτουν, μέσω ανεπτυγμένων δικτύων διανομής, προϊόντα με ισχυρά εμπορικά σήματα τα οποία υποστηρίζουν με έντονη διαφήμιση. Η ζήτηση των διαφόρων ειδών καφέ (ελληνικού, espresso κ.α.) επηρεάζεται από την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της χώρας, τη μέθοδο και το κόστος παρασκευής του ροφήματος, τη διαφήμιση, την τιμή πώλησης του προϊόντος σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα, κ.α.

Η αγορά των αλυσίδων καταστημάτων καφέ παρουσιάζει πτωτική πορεία τη διετία 2010-2011, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη όπου είχε καταγράψει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις των κυριότερων αλυσίδων καταστημάτων καφέ μειώθηκαν κατά 7,5% το 2011 σε σχέση με το 2010. Τα έσοδα από την πώληση του καφέ εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το 56% των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων το 2011. Ο συγκεκριμένος κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων λόγω και της πληθώρας καταστημάτων που λειτουργούν στην αγορά. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη διεύρυνση του δικτύου των καταστημάτων τους μέσω κυρίως του θεσμού της δικαιόχρησης (franchising).