Χωρίς σύνταξη όσοι δεν απογράφηκαν στο ΙΚΑ

Χωρίς σύνταξη όσοι δεν απογράφηκαν στο ΙΚΑ

Χωρίς σύνταξη θα μείνουν από την 1η Ιανουαρίου όσοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δεν προσήλθαν για φυσική απογραφή, όπως σημειώνεται σε εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλίσεων του ΙΚA ΕΤΑΜ, που απέστειλε στις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Η καταγραφή φυσικής παρουσίας για τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΛΤ και ΤΑΠ-ΟΤΕ έληξε στις 26/11/2012.   Σύμφωνα με στοιχεία από το σχετικό έγγραφο, για όλες αυτές τις συντάξεις, θα εκτυπωθούν καταστάσεις από την Η.ΔΙ.Κ.Α.,(Ηλεκτρονική διακυβέρνηση), ενώ, η ειδική οθόνη καταγραφής μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων θα παραμείνει ενεργή μόνο για την πληρωμή των συντάξεων που αφορούν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2012, 11/2012-12/2012.  

Από την ίδια οθόνη θα μπορεί να εκδίδεται και ένταλμα για την πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων 2012 για τις συντάξεις που έχουν ανασταλεί από 1/1/2013, εφ' όσον υφίσταται δικαίωμα χορήγησης Δώρου Χριστουγέννων 2012.