Τα 14 χαράτσια με τις νέες αντικειμενικές αξίες

Τα 14 χαράτσια με τις νέες αντικειμενικές αξίες

Η νέα ανοδική αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις σε τουλάχιστον 14 φόρους και τέλη που επιβαρύνουν την απόκτηση και την κατοχή ακίνητης περιουσίας.

 Συγκεκριμένα η άνοδος των αντικειμενικών αξιών θα προκαλέσει αυξήσεις:

 – Στον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων που θα αντικαταστήσει το γνωστό «χαράτσι». – Στον φόρο εισοδήματος επί των ενοικίων.

– Στον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την υπαγωγή των ιδιοκτητών ακινήτων στα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες τους.

– Στον συμπληρωματικό φόρο επί των μισθωμάτων.

– Στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

– Στον δημοτικό φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

– Στον ΦΠΑ που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών.

– Στον φόρο κληρονομιάς ακινήτων.

 – Στον φόρο δωρεάς ακινήτων.

– Στον φόρο γονικής παροχής ακινήτων.

 – Στο τέλος ακίνητης περιουσίας.

– Στα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ δικηγόρων και συμβολαιογράφων.

– Στα δικαιώματα υπέρ υποθηκοφυλάκων, που επιβάλλονται κατά τη μεταγραφή των συμβολαίων.

– Στο τέλος εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.