ΙΚΑ: Μαύρη τρύπα 777 εκατομμύρια ευρώ!

ΙΚΑ: Μαύρη τρύπα 777 εκατομμύρια ευρώ!

Από τα 109 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το έλλειμμα για το 2012 εκτινάσσεται στα 777, κάτι που σημαίνει αύξηση κατά 612%! Για να μην κινδυνεύσουν οι συντάξεις και τα επιδόματα το Ταμείο θα αναγκαστεί να βάλει “ενέχυρο” ομόλογα και άλλες κινητές αξίες για να μπορέσει να δανειστεί.

Σύμφωνα με την “Ημερησία” ο προϋπολογισμός θα έχει οργανικό έλλειμμα 3,487 δισ. ευρώ και μετά την κρατική επιχορήγηση των 2,770 δισ. ευρώ, η διαφορά (717,9 εκατ. ευρώ) θα «καλυφθεί» με επιπλέον ποσό 777 εκατ. ευρώ «που θα προέλθει από την άντληση ειδικής χρηματοδότησης προς κάλυψη του προκύπτοντος ελλείμματος για το 2013» αφήνοντας, λογιστικά και εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις, πλεόνασμα χρήσης ύψους 38,8 εκατ. ευρώ.

Για παροχές προβλέπεται μειωμένο κονδύλι (10,846 δισ. ευρώ έναντι 11,353 δισεκατομμύρια ευρώ το '12) παρά το γεγονός ότι το ΙΚΑ αναμένει νέα αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, πλην των αναπήρων (όπου εντατικοποιούνται οι έλεγχοι). Προϋπολογίζει, συγκεκριμένα, να καταβάλει 7,925 δισ. ευρώ έναντι 7,700 δισ. ευρώ σε 781.000 συνταξιούχους λόγω γήρατος (έναντι 762.600 φέτος), 1,589 δισ. ευρώ σε 295.000 χήρους και χήρες (έναντι 1,574 δισ. ευρώ σε 293.000 φέτος) και 778,7 εκατ. ευρώ έναντι 810 εκατ. ευρώ σε 119.000 αναπήρους (από 124.400).

761,5 εκατ. ευρώ προβλέπει να εξοικονομήσει το ΙΚΑ από τις παλαιές και τις νέες περικοπές στις συντάξεις, την κατάργηση των δώρων, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και τη μείωση των αναπηρικών συντάξεων.

Μειωμένες κατά 11,1% (200 εκατ. ευρώ έναντι 225 εκατ. ευρώ φέτος) θα είναι οι παροχές ασθενείας σε χρήμα «λόγω του μειωμένου αριθμού των ασφαλισμένων».