Τριπλό χαράτσι στα ακίνητα – Δύο φόροι και αύξηση αντικειμενικών

Τριπλό χαράτσι στα ακίνητα – Δύο φόροι και αύξηση αντικειμενικών

Νέο ισχυρό σοκ περιμένει την αγορά ακινήτων τους πρώτους μήνες του 2013.

Πλέον σε οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου μπαίνουν δύο φόροι. Ο πωλητής θα επιβαρύνεται με φόρο υπεραξίας 20%, ενώ ο αγοραστής με φόρο μεταβίβασης που θα κυμαίνεται από 8% ως και 10%.

Ο τρίτος φόρος που θα ισχύσει μέσα στο 2013 δεν θα είναι άλλος από τις αντικειμενικές αξίες. Η αύξησή τους κατά 20% θα σημάνει και αντίστοιχη αύξηση των φόρων που συνδέονται με τα ακίνητα.

Με βάση το νέο φορολογικό σε κάθε πώληση, γονική παροχή, κληρονομιά ή δωρεά θα επιβάλλεται φόρος στη διαφορά μεταξύ κτήσης και πώλησης.

Ο φόρος θα επιβαρύνει και τον πωλητή και τον αγοραστή.

Ο πωλητής θα πληρώνει 20% επί της διαφοράς της αντικειμενικής αξίας από τη στιγμή κτήσης μέχρι την στιγμή πώλησης. Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα αυτό τόσο μικρότερος θα είναι και ο φόρος καθώς η υπεραξία θα μειώνεται με βάση τον συντελεστή παλαιότητας. Εάν έχουν περάσει 5 χρόνια και για ποσά υπεραξίας ως και 25.000 ευρώ προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο.

Σε ότι αφορά στον αγοραστή, αυτός επιβαρύνεται με 8% της αντικειμενικής αξίας για τις πρώτες 20.000 της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και 20% για το ποσό πάνω από τις 20.000 της αντικειμενικής.

Για αγορά πρώτης κατοικίας και για άγαμο αγοραστή ισχύει το αφορολόγητο 200.000 ευρώ και 10% της αντικειμενικής για αξία άνω των 200.000 ευρώ.

Αν ο αγοραστής είναι έγγαμος το αφορολόγητο είναι 250.000 ευρώ και αυξάνεται 25.000 για κάθε ένα από τα πρώτα δύο παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για κάθε ένα από το τρίτο παιδί και μετά.

Η επερχόμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών έχει οδηγήσει τους ενδιαφερόμενους να προβούν σε αγορές ακινήτων άμεσα προκειμένου να γλιτώσουν μέρος της μελλοντικής φορολογίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΡΑΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. M.Sc.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ