Αύξηση πωλήσεων και μείωση ζημιών για τη βιομηχανία τροφίμων το 2011

Αύξηση πωλήσεων και μείωση ζημιών για τη βιομηχανία τροφίμων το 2011

Σημάδια αντίστασης, παρά τη γενικευμένη ύφεση, δείχνει η βιομηχανία τροφίμων- ειδών διατροφής, σε σχέση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καθώς επηρεάστηκε το 2011 λιγότερο από την οικονομική κρίση, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Direction Business Reports.

Με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των 149 μεγαλύτερων εταιρειών (με κύκλο εργασιών το 2011 άνω των 15 εκατ. ευρώ, έκαστη) που επεξεργάστηκε η Direction Business Reports, οι συνολικές πωλήσεις του δείγματος των εταιρειών παρουσίασαν αύξηση 8,15% το 2011 σε σχέση με το 2010 και οι συνολικές ζημίες προ φόρων μειώθηκαν κατά 53,83%.

Αναλυτικότερα, από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των εταιρειών προέκυψε ότι ο κύκλος εργασιών το 2011 ανήλθε στα 8,48 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 8,15% συγκριτικά με το 2010. Μείωση 2,71% (λόγω της αύξησης στο κόστος πωληθέντων) εμφάνισαν τα συνολικά μικτά κέρδη το 2011 σε σχέση με το 2010 και ανήλθαν στα 1,94 δισ. ευρώ. Αυτό είχε σαν συνέπεια το περιθώριο μικτού κέρδους το 2011 να φτάσει το 22,89% (-10,06% σε σχέση με το 2010).

Oι συνολικές ζημίες προ φόρων το 2011 ανήλθαν στα 116,59 εκατ. ευρώ, μειωμένες όμως κατά 53,83 σε σχέση με το 2010. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -1,38%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 149 υπό εξέταση εταιρείες, οι 101 το 2011 συγκριτικά με το 2010 παρέμειναν κερδοφόρες (ποσοστό 67,79% επί του δείγματος των εταιρειών) και 48 κατέγραψαν ζημίες (ποσοστό 32,21% επί του δείγματος). Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων το 2011 ήταν μειωμένο κατά 4,28% σε σχέση με το 2010 και ανήλθε στα 3,081 δισ. ευρώ, ενώ αυξημένες κατά 4,03% ήταν και οι συνολικές υποχρεώσεις το 2011, που έφτασαν τα 7,022 δισ. ευρώ από 6,750 δισ. ευρώ το 2010.