ΕτΕπ: 100 εκατ. ευρώ στην Eurobank για επενδύσεις

ΕτΕπ: 100 εκατ. ευρώ στην Eurobank για επενδύσεις

Σύμβαση δανείου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χορηγηθούν, με ευνοϊκούς όρους, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης, υπέγραψε σήμερα η Eurobank με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων της τράπεζας «Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη», το οποίο στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της συγκυρίας, αλλά και να αναπτύξουν την εξαγωγική δραστηριότητά τους.

Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ αποτελεί την πρώτη δόση από το σύνολο των 200 εκατ. ευρώ, που προβλέπεται να χορηγηθούν στην Eurobank από την ΕΤΕπ, με την εγγύηση του «Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις».  Με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκαινιάζεται η χορήγηση δανείων της ΕΤΕπ σε τράπεζες στην Ελλάδα, με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.