Κατέρρευσε η δέκατη τράπεζα στη Δανία

Κατέρρευσε μία ακόμα τράπεζα στη Δανία, η οποία τέθηκε υπό κρατικό έλεγχο...

Κατέρρευσε μία ακόμα τράπεζα στη Δανία, η οποία τέθηκε υπό κρατικό έλεγχο. Πρόκειται για την Amagerbanken το δέκατο κατά σειρά πιστωτικό ίδρυμα της χώρας που δεν άντεξε την οικονομική κρίση και χρειάστηκε την κρατική στήριξη.

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η Amagerbanken, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού που κατέχει θα μεταφερθούν στην Finansiel Stabilitet A/S, ήτοι την κρατική εταιρία η οποία διαχειρίζεται τράπεζες που έχουν καταρρεύσει και εν συνεχεία θα τερματίσει τη λειτουργία της.

Η Amagerbanken, που ήταν η όγδοη από πλευράς μεγέθους χορηγήσεων τράπεζα της Δανίας, ανακοίνωσε ότι η διαγραφή επισφαλειών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010 εξάλειψαν το μετοχικό της κεφάλαιο, εξέλιξη που απέδωσε σε μεγάλο βαθμό στην πορεία της κτηματικής αγοράς.

Η οικονομική επίπτωση για την κυβέρνηση της χώρας θα είναι της τάξης των 15,2 δισεκατομμυρίων κορώνων Δανίας (2,8 δισ.δολ), όσο το κόστος δηλαδή της απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας από την Finansiel Stabilitet.