Παράταση για την ένταξη των φορολογούμενων στην περαίωση

Μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου θα μπορούν αν προσέλθουν στη ΔΟΥ στην οποία ανήκουν όσοι φορολογούμενοι...

Μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου θα μπορούν αν προσέλθουν στη ΔΟΥ στην οποία ανήκουν όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να ενταχθούν στην περαίωση και δεν τους έχουν αποσταλεί εκκαθαριστικά σημειώματα.

Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Δ.Κουσελάς δίνεται παράταση σε φορολογικές υποθέσεις που δεν κατέστη δυνατόν να υπαχθούν στην περαίωση εντός των σχετικών προθεσμιών.

Οι κάθε είδους προθεσμίες που αφορούν στην έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων, την υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους επιτηδευματίες και την αποδοχή στις αρμόδιες ΔΟΥ των εκδοθέντων ή εκδιδόμενων εν λόγω σημειωμάτων, καθώς και την υποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων και την επίλυση των διαφορών λήγουν στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Ουσιαστικά με την ανωτέρω απόφαση επεκτείνονται οι προθεσμίες της ΠΟΛ. 1199/28.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 2031Β').