Οι επαγγελματίες που εξαιρούνται από την απογραφή

Απαλλάσσεται από σύνταξη απογραφής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών...

Απαλλάσσεται από σύνταξη απογραφής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, αυτός που ασκεί κατά κύριο επάγγελμα (ακαθάριστα έσοδα άνω του 50%): α) εκμεταλλευτής περιπτέρου, β) πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως. Στη ρύθμιση αυτή υπάγεται και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές.

Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο επιτηδευματίας του Μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ) – πωλητής πετρελαίου θέρμανσης κατά την 31/12/2010 και εφεξής, συντάσσει απογραφή για τη βενζίνη, πετρέλαιο, λιπαντικά και τσιγάρα εφόσον τα συνολικά έσοδα από την πώληση όλων των ειδών που εμπορεύεται υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Για τα υπόλοιπα εμπορευόμενα είδη (πλην βενζίνης, πετρελαίου, λιπαντικών και τσιγάρων) η υποχρέωση σύνταξης απογραφής κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτών, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Κώδικα.

πηγή: newscode.gr